UWAGA !

LETNIA PROMOCJA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW - CENA OD 40 zł 

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i...
W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP zapewniamy: Przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń Udział w postępowaniach powypadkowych...
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodując straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w...
Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy. Obowiązek powołania tego zespołu ciąży na pracodawcy ( 3 § rozporządzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich udokumentowania, a...
Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy (art. 226 k.p.). Zgodnie z tym artykułem, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach,...
Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania okresowego szkolenia bhp określone są w § 15 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180,...
Tablice, znaki, instrukcje Sprzęt przeciwpożarowy i pierwszej pomocy Sprzęt asekuracyjny Ochrona słuchu Ochrona głowy Ochrona oczu, twarzy Ochrona dróg oddechowych Odzież ochronna Rękawice ochronne Obuwie ochronne

Za marketing w internecie i naturalne pozycjonowanie w internecie tej witryny odpowiada firma www.matysart.pl.